Lưu trữ Danh mục: Ngành đào tạo

Chương trình Cử nhân trực tuyến Ngành Thương mại điện tử

Thương mại điện tử (TMĐT) là xu hướng của thời đại toàn cầu hóa, đây [...]

Chương trình Cử nhân trực tuyến Ngành Quản trị Khách sạn

Cuộc sống của quản trị viên khách sạn ngày nay gắn liền với căng thẳng, [...]

Chương trình Cử nhân trực tuyến Ngành Quản trị DV Du lịch & Lữ hành

Trong nền kinh tế – xã hội hiện đại, Quản trị dịch vụ du lịch [...]

Chương Trình Đại Học Từ Xa Ngành Công Nghệ Thông Tin (2024)

Trường Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh và đào tạo từ xa trình độ [...]

Chương trình Cử nhân trực tuyến Ngành Ngôn ngữ Anh

Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh nhằm đào tạo cử nhân có kiến [...]

Chương trình Cử nhân trực tuyến Ngành Quản trị kinh doanh

Ngành Quản trị kinh doanh chuẩn bị cho người học những năng lực cần thiết [...]

Chương trình Cử nhân trực tuyến Ngành Tài chính Ngân hàng

Chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng được xây dựng theo hướng [...]

Chương trình Cử nhân trực tuyến Ngành Luật kinh tế

Chương trình đào tạo trực tuyến ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Mở [...]

Chương trình Cử nhân trực tuyến Ngành Kế toán

Kế toán là công việc thu thập và xử lý dữ liệu kinh doanh, tài [...]

Chương trình Cử nhân trực tuyến Ngành Luật

Chương trình đào tạo trực tuyến ngành Luật của Trường Đại học Mở Hà Nội [...]