Chương Trình Đại Học Từ Xa Ngành Công Nghệ Thông Tin (2024)

Trường Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh và đào tạo từ xa trình độ đại học theo phương thức đào tạo trực tuyến các ngành:

  • Công nghệ Thông tin

1. Đối tượng tuyển sinh

  • Người đã được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương trở lên của Việt Nam.
  • Người có bằng tốt nghiệp của nước ngoài phải được công nhận trình độ tương đương;
  • Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

  • Thực hiện theo Đề án tuyển sinh, Trường Đại học Mở Hà Nội dừng tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển khi tuyển sinh đủ chỉ tiêu.

3. Hình thức tuyển sinh

  • Xét tuyển theo hồ sơ, văn bằng;
  • Nhận hồ sơ liên tục trong năm.

4. Khung chương trình

  • Xem chi tiết khung chương trình đào tạo từ xa Công nghệ thông tin tại đây.

CNTT scaled

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *